Design en construct

Design en construct

Design en construct

Design

Op ons kantoor bezitten we de middelen en kennis om voor u complete bestekken te schrijven conform de RAW systematiek en de daarbij benodigde tekeningen in AutoCAD. Tevens is er de mogelijkheid om het ontwerp aan de Waard uit te besteden, we hebben al voor verschillende opdrachtgevers projecten gerealiseerd, waaronder de nieuwbouwwijk “de Kaai” te Biddinghuizen en de terreininrichting van Hotel van der Valk in Sneek. Door de korte lijnen en de goede contacten met de overheden kan er in een kort tijdbestek een project voor u worden gerealiseerd.

Construct

Naast het design is natuurlijk het construct aspect een belangerijke factor in het proces om tot een goed product te komen. Wij beschikken over de kennis om voor u de diverse berekeningen van bijvoorbeeld de rioolcapaciteit, eventuele zettingen en wegconstructies uit te voeren. Dit alles conform de wettelijke eisen die zijn gesteld door de overheden en de RAW. Naast de berekeningen kan u bij de Waard ook terecht voor bodemonderzoeken en eventuele sonderingen. Deze om de kwaliteit en draagkracht van de grond te bepalen.

Heeft u een vraag of wilt u contact met de Waard?

Wilt u meer weten over de Waard?

De Waard maakt gebruik van cookies

De Waard maakt gebruik van cookies