projecten

Projecten

Projecten

Tankstation, Gorredijk, FR

Mei 2023 - September 2023

Samen met Fieten Olie werken aan de realisatie van een gloednieuw tankstation. 

De Meet, Haren, GR

Maart 2023 - September 2023

De bouw van de nieuwe gymzaal De Meet aan de Mellenssteeg.

April 2022 - Maart 2023

Het bouwrijp maken van het Cambuurterrein en de aanleg van het sportveld.

Afvalbrengstation Noordenveld, Roden, GR

Augustus 2022 - Augustus 2023

In Roden bouwt BGDD voor de gemeente Noordenveld een nieuwe gemeentewerf en een hoogwaardig, circulair en klimaatadaptief afvalbrengstation.

Opwierde Zuid, Appingedam, GR

December 2021 - december 2023

Het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouw ten behoeve van 163 nieuwbouwwoningen. 

Vaandel-Zuid, Heerhugowaard, NH

April 2022 - April 2023

Het bouwklaar maken van een terrein voor 108 woningen in Heerhugowaard.

Afgeronde projecten

2022

Fase 3, Harlingen, FR

Mei 2021 - Mei 2022

In Harlingen wordt bouwgrond gereed gemaakt voor de bouw van 92 woningen.

Het Palet Oost, Dronten, FL

April 2022 - augustus 2022

Het woonrijp maken van het uitbreidingsplan het Palet Oost t.b.v. de gemeente Dronten.

Harinxmaland, Sneek, FR

December 2021 - september 2022

Het aanbrengen van 1450 meter damwand ten behoeve van 75 nieuwe woningen.

Opwierde-zuid, Appingedam GR

September 2020 - April 2022

Het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouw ten behoeve van 85 nieuwbouwwoningen. 

Swettehûs, Leeuwarden FR

September 2020 - April 2022

Het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouw voor het provinciehuis in Friesland.

Unia, Leeuwarden, FR

December 2021 - September 2022

Verschillende grondwerkzaamheden in opdracht van de gemeente Leeuwarden. 

Het uitvoeren van circa 12 kilometer grondwerk/ kabeltracé in Wallonië (België).

De Foarútgong, Wetterskip Fryslân, FR

September 2021 - Maart 2022

Hier werken wij aan het verbreden van watergangen over een lengte van 18,5 km.

Maart 2022 - December 2022

Het ophogen en verbreden van de dijk om het dorpje Oudega te beschermen tegen grote hoeveelheden water.

2021

Ontwikkeling Blitsaerd, Leeuwarden FR

Januari 2021 - Juni 2021

Aanleg van de nieuwe woonwijk Blitsaerd in Leeuwarden.

Haerenkwartier, Oosterwolde FR

Mei 2020 - December 2021

Het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouw ten behoeve van 130 nieuwbouwwoningen. 

Fijn wonen, Volendam NH

September 2020 - Mei 2021

Het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouw ten behoeve van 12 nieuwbouwwoningen te Volendam.

Uitbreiding N34, Emmen DR

Augustus 2020 - Juni 2021

Het uitbreiden van de rijbanen van de N34 tussen Emmen en Coevorden.

De Waard maakt gebruik van cookies

De Waard maakt gebruik van cookies