Grondverzet

Grondverzet

Bouwkundig grondwerk

Voor bouwondernemingen en projectontwikkelaars hebben we in de loop van de jaren al vele projecten in de bouw uitgevoerd, hieronder o.a. de realisatie van ziekenhuizen, parkeerkelders en bedrijfspanden. De projecten worden vooral gerealiseerd in de bovenste helft van Nederland in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe en Gelderland. Onder bouwkundig grondwerk wordt verstaan het ontgraven en weer aanvullen van de fundaties voor bouwwerken, tevens valt hieronder het uitvoeren van grondverbeteringen. Ook het nat ontgraven tussen de stalendamwanden van een bouwkuip behoort tot de mogelijkheden bij de Waard.

Aanleg hoofdwatergang Dronten, 140.000 M3 grondverzet.

Aanleg Kenniscampus Leeuwarden.

Cultuurtechnisch grondwerk

Cultuurtechnisch grondwerk omvat de inrichting van het landelijk gebied, waaronder de aanleg van landbouwgebieden, natuurgebieden en recreatiegebieden. De projecten worden uitgevoerd voor waterschappen, provincies, landeigenaren en projectontwikkelaars. De projecten bevatten vaak grootschalig grondverzet en vergt de inzet van de grotere graafmachines. Door middel van GPS besturing kan op enkele centimeters nauwkeurig het grondwerk worden uitgevoerd. De hoeveelheden worden in een AutoCAD programma bepaald nadat ze door een GPS meetsysteem zijn ingemeten.

Infratechnisch grondwerk

In de infra sector wordt het grondwerk uitgevoerd voor de aanleg van autowegen, vaarwegen, bedrijventerreinen en woningbouwplannen. De werkzaamheden worden meestal uitgevoerd conform bestek en tekening. Bij de Waard beschikken wij ook over de capaciteit om een project van het design tot de daadwerkelijke uitvoering te realiseren. Enkele voorbeelden van projecten zijn bijvoorbeeld de aanleg van voorbelastingen voor snelwegen of de grondwerkzaamheden voor de aanleg van aquaducten.

Aanleg N34 nabij Emmen.

Heeft u een vraag of wilt u contact met de Waard?

Wilt u meer weten over de Waard?

De Waard maakt gebruik van cookies

De Waard maakt gebruik van cookies