Milieu

Milieu

Bodem- en watersanering

Indien u een sanering ( weghalen van een vervuiling ) moet uitvoeren i.v.m. bouw- of uitbreidingswerkzaamheden kunt u bij de Waard terecht voor het complete verhaal van de daadwerkelijke sanering tot aan de uiteindelijke eindevaluatie van de grond. We voeren deze werkzaamheden uit conform de BRL 7001 dit houdt in dat we werken volgens de wettelijke regelgeving, richtlijnen en milieukundige eisen die zijn opgesteld door de overheid. Onze medewerkers worden jaarlijks bijgeschoold in saneringen en veiligheid, tevens worden ze door de arbo gekeurd zodat we op een verantwoorde manier de sanering voor u kunnen uitvoeren.

Afvoer vervuilde grond

De vervuilde grond of bagger die bij de saneringen vrijkomt kunnen wij voor u transporteren en storten conform de wettelijke regelgeving. Hierbij zouden wij ook voor u de complete administratie kunnen regelen en de eventuele benodigde vergunningen en ontheffingen. De grond / bagger wordt afhankelijk van de aard van de vervuiling afgevoerd naar een erkend verwerkingsinrichting. Hier wordt de grond indien mogelijk gereinigd.

Heeft u een vraag of wilt u contact met de Waard?

Wilt u meer weten over de Waard?

De Waard maakt gebruik van cookies

De Waard maakt gebruik van cookies