Ondergrondse infrastructuur

Ondergrondse infrastructuur

Ondergrondse infrastructuur

In samenwerking met

Riolering

Onder riolering wordt de afvoer verstaan van vervuild- of regenwater van uw huis of kantoor tot aan de zuivering of indien regenwater tot aan het open water. De Waard legt hierbij voor gemeentes en bouwondernemingen de diverse rioleringsbuizen aan in diameters van enkele centimeters tot wel enkele meters. Er worden verschillende materialen toegepast naar gelang de diameter en prijsklasse. Veel gebruikte materialen zijn PVC en beton, maar als er wordt gekozen voor een duurzaambeleid wordt er vaak gekozen voor PP leidingen. Naast het leidingwerk verzorgen we ook de plaatsing van inspectieputten en straat- en trottoirkolken.

Aanleg persleidingen Pompstation “de Punt”.

Regenwater infiltratie

Het regenwater wat op uw daken of op de weg valt kan i.p.v. via het riool ook via bijvoorbeeld infiltratiekratten geinfiltreerd worden in de bodem. Dit is naar gelang de bodemgesteldheid en de stand van het grondwater. Het wordt vooral toegepast in zanderige gebieden waar het water snel kan wegtrekken in de bodem. Enkele veelgebruikte toepassingen naast de infiltratiekratten zijn infiltratiebuizen, grindkoffers en infiltratiekolken. De Waard is al vele jaren bekend met dit systeem en heeft het al in veel verschillende toepassingen aangebracht bij woningen, kantoorpanden en openbare wegen.

Transportleidingen

Door heel Nederland heen liggen er transportleidingen voor het vervoer van drinkwater, gas en overige materialen. Deze leidingen zorgen ervoor dat u over bijvoorbeeld drinkwater kunt beschikken als u uw kraan thuis opendraait. De transportleidingen worden vaak in grote diameters en als drukleiding uitgevoerd. De materialen waar ze worden in uitgevoerd zijn gietijzer, GVK ( glasvezelversterkt kunstof ), PE en PVC drukleidingen. De buizen worden onderling d.m.v. een trekvaste verbinding gekoppeld. Als de leidingen geleged zijn worden deze gedesinfecteerd en getest. Ons personeel is voorzien van de benodigde opleidingen en heeft de nodige ervaring om deze transportleidingen vakkundig te leggen.

Aanleg beton hoofdriool te Roden.

Persleidingen

Persleidingen worden toegepast indien een riool bijvoorbeeld over een grote afstand moet worden afgevoerd naar een hogere locatie dan het riool zich bevindt. Maar ook bij de afvoer van bijvoorbeeld laadkuilen of kelders wordt het water via een persleiding weggepompt. Naast de aanleg van persleidingen verzorgen wij ook de plaatsing en het ontwerp van de pompputten.

Heeft u een vraag of wilt u contact met de Waard?

Wilt u meer weten over de Waard?

In samenwerking met

De Waard maakt gebruik van cookies

De Waard maakt gebruik van cookies