Waterbouw

Waterbouw

Oeverbescherming

De oever van een waterpartij kan in veel verschillende uitvoeringen worden aangelegd, bijvoorbeeld een natuurvriendelijke oever d.m.v. van stortsteen met riet. Ook kan er worden gekozen voor een houten oeverbescherming, deze kan weer worden onderverdeeld in damwanden en paalschotbeschoeiing. Damwanden zijn planken met een veer-groef verbinden en worden d.m.v. spuiten of heien aangebracht tegen elkaar aan. De houtsoorten die vaak worden toegepast zijn azobé en angelim vermelho. Paalschotbeschoeiingen zijn opgebouwd uit een schot met daarachter palen. Naast hout kunnen de beschoeiingen ook worden uitgevoerd in kunstof, beton en staal.

Kadeverbetering Tjeukemeer, aanleg dijken en beschoeiingen.

Blesbroggepolder Wolvega, aanleg golfbreker van stortsteen.

Steenbestorting

Stortsteen of breuksteen wordt gebruikt voor de aanleg van golfbrekers en als taludbescherming, de materialen worden per schip of as aangevoerd en aangebracht op een doek met wiepen. Het doek wordt op de kant samengesteld en via het water versleept naar de locatie. Op de locatie wordt dan de stortsteen gestort op het doek d.m.v. een kraanschip of graafmachine. Hierdoor onstaat er een solide en duurzame oeverbescherming die vele jaren mee kan. Deze bestortingen worden door de Waard op binnenwateren maar ook langs de Nederlandse kust aangebracht.

Baggerwerk

De Nederlandse vaarwegen moeten jaarlijks worden uitgebaggerd om de doorgang en opslag van water te waarborgen. De Waard doet hieraan mee door het aanbieden van het uitbaggeren maar ook de afvoer van het vrijgekomen baggerslib te verzorgen. Naast het onderhoud houdt de Waard zich ook bezig met de aanleg van havens en waterpartijen. Wij kunnen u hierbij de complete aanleg verzorgen en tevens het ontwerp voor u realiseren.

Heeft u een vraag of wilt u contact met de Waard?

Wilt u meer weten over de Waard?

De Waard maakt gebruik van cookies

De Waard maakt gebruik van cookies