Zandwinning de Tsjonger

Zandwinning de Tsjonger

Zandwinning de Tsjonger

Zandwinning “de Tsjonger” is sinds 2017 onderdeel van ons bedrijf na de overname van de zandput van de familie Punter welke deze al 50 jaar in gebruik had.

Deze zandwinning heeft nog een capaciteit van ca. 800.000 M3 variërend van leemhoudend zand tot drainagezand en M3C en M3D zand. Verder hebben we hier ook teelaarde, gezeefde grond, betonzand, zandbakzand, diverse grindsoorten, freesasfalt en menggranulaat op voorraad liggen.

Ook kunt u hier uw vrijgekomen grond aanleveren of tijdelijk opslaan en wij nemen ook puinresten en freesasfalt in.

Op uw verzoek kunnen we grond voor u verschralen of verrijken om in bermen te verwerken. Verder beschikken we over een zeefinstallatie om uw grondstromen te ontdoen van puin en ander restafval.

Op onze locatie is een weegbrug aanwezig met een capaciteit tot 60 ton.

Locatie

De Waard maakt gebruik van cookies

De Waard maakt gebruik van cookies