Vaandel-Zuid, Heerhugowaard, NH

Heerhugowaard

Vaandel-Zuid, Heerhugowaard, NH

April 2022 - april 2023

In Heerhugowaard zijn wij druk bezig met het bouwrijpmaken van een terrein voor 108 woningen.

De opdracht bestaat uit het bouwrijp maken, alle bouwkundige grond- en rioleringswerken en het naderhand woonrijp maken van het terrein. Voor het bouwrijp maken brengen wij ca. 1.500 meter riool aan. Het vuilwater wordt aangesloten op het hoofdriool in de rijbaan van de gemeente en de hemelwater voert af naar het open water.

Alle bouwputten ontgraven wij voor het bouwbedrijf, vullen wij naderhand weer aan en sluiten wij de woningen aan op de rioleringen. Onder alle woningen wordt drainage gelegd en aangesloten op het HWA riool.

Na de bouwvak 2022 zullen wij starten met het woonrijp maken van het terrein. Deze werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van: kantopsluitingen, verhardingen, steigers, lichtmasten, gestuurde boring, groenvoorzieningen, kassen en pluktuinen. Tevens zit het onderhoud van de groenvoorzieningen gedurende een 3 jaar in het werk.

Alle werkzaamheden dienen rond maart/april 2023 opgeleverd te worden.

Dit project delen:

Opdrachtgever(s)

Locatie

Andere projecten

Cambuurstadion, Leeuwarden, FR

April 2022 - Maart 2023

Het bouwrijp maken van het Cambuurterrein en de aanleg van het sportveld.

Maart 2022 - December 2022

Het ophogen en verbreden van de dijk om het dorpje Oudega te beschermen tegen grote hoeveelheden water.

Middelsee, Leeuwarden, FR

Februari 2021 - Maart 2021

Aanbrengen voorbelasting Middelsee Leeuwarden t.b.v. nieuwe woonwijk.

De Waard maakt gebruik van cookies

De Waard maakt gebruik van cookies