Het Palet Oost, Dronten, FL

Het Palet Oost

Het Palet Oost, Dronten, FL

April 2022 - augustus 2022

Het door ons uit te voeren werk is gelegen in het uitbreidingsplan Het Palet Oost, aan de wegen De Ontmoeting, De Zaaier, De Molen, De Boerenkermis, Het Melkmeisje, Pastorale, Grazende kalfjes en de Luitspeler.

De werkzaamheden betreffen het aanbrengen van het definitieve straatwerk, terrein meubilair en eventuele groenvoorzieningen. Wij zorgen ervoor dat de buurt woonrijp wordt gemaakt.

Alle werkzaamheden dienen rond de bouwvakvakantie afgrond te zijn.

Dit project delen:

Opdrachtgever(s)

Locatie

Andere projecten

Maart 2022 - December 2022

Het ophogen en verbreden van de dijk om het dorpje Oudega te beschermen tegen grote hoeveelheden water.

Uitbreiding N34, Emmen DR

Augustus 2020 - Juni 2021

Het uitbreiden van de rijbanen van de N34 tussen Emmen en Coevorden.

Middelsee, Leeuwarden, FR

Februari 2021 - Maart 2021

Aanbrengen voorbelasting Middelsee Leeuwarden t.b.v. nieuwe woonwijk.

De Waard maakt gebruik van cookies

De Waard maakt gebruik van cookies