De Foarútgong ruim baan voor water

De Foarútgong ruim baan voor water

De Foarútgong ruim baan voor water

Oktober 2021 - December 2021

Op dit moment werken we aan het project: De Foarútgong ruim baan voor water. Het project bevindt zich in het gebeid van Rotstergaast, Sintjohannesga, Rohel en Rosterhaule.

Voor Wetterskip Fryslân verbreden we watergangen over een lengte van 18,5 km. De andere werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van paalschotbeschoeiing van 675 meter, het aanpassen van 6 stuwen, en er wordt een kadetrace van circa 4 km opgehoogd.
Ook passen we het natuurgebied Easterskar aan, het fungeert als filter dat schoner water het landbouwgebied in laat lopen. Door de goede waterkwaliteit is dit niet meer nodig, het water kan na de aanpassing rechtstreeks vanaf de Tjonger het gebied in stromen.

Begin dit jaar zijn alle watergangen verbreed en vele nieuwe hekwerken zijn geplaatst. Het grond van de slootverbreding is gebruikt voor de kades die opgehoogd moesten worden, waarna het ingezaaid is. Er wordt ook gestart met het aanpassen van de bestaande stuwconstructies en de het aanbrengen van nieuwe stuwconstructies.

Dit najaar zijn we gestart in het natuurgebied Easterkar, hier zijn we een nieuwe slang aan het aanleggen en de kades rondom aan het ophogen. Het is een bijzonder gebied waar verschillende diersoorten voor komen zoals; otters, poel- heikikkers en ringslangen.

Dit project delen:

Opdrachtgever(s)

Locatie

Andere projecten

Het uitvoeren van circa 12 kilometer grondwerk/ kabeltracé in Wallonië (België).

Ontwikkeling Blitsaerd, Leeuwarden FR

Januari 2021 - Juni 2021

Aanleg van de nieuwe woonwijk Blitsaerd in Leeuwarden.

Middelsee, Leeuwarden, FR

Februari 2021 - Maart 2021

Aanbrengen voorbelasting Middelsee Leeuwarden t.b.v. nieuwe woonwijk.

De Waard maakt gebruik van cookies

De Waard maakt gebruik van cookies