Grondwerk, Auvelais-Gembloux (BE)

Grondwerk Auvelais-Gembloux

Grondwerk, Auvelais-Gembloux (BE)

Januari 2021 - April 2022

Onlangs zijn we gestart in België voor onze opdrachtgever Elia.

Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, maar speelt ook een grote rol op Europees niveau. Naast België zijn ze actief onder de naam 50Hertz in Duitsland wat ook onderdeel is van de Elia groep. Elia zal de elektriciteitslijn 1×70 kV tussen het hoogspanningsstation van Auvelais (in Jemeppe-Sur-Sambre) en het hoogspanningsstation van Gembloux in de toekomst gaan demonteren. Deze verbinding wordt vervangen door een nieuwe ondergrondse lijn van 150kV welke wij gezamenlijk aanleggen. De huidige lijn uit 1938 heeft het einde van haar levensduur bereikt en kan in de toekomst niet voldoen aan de elektriciteitsbehoeften in de regio.

Het totale tracé betreft ca. 12 kilometer. De werkzaamheden bestaan uit het grondwerk, het leggen van de PE leiding t.b.v. de glasvezel, de beschermplaten, de linten, het aanbrengen van diverse mantelbuizen onder de wegen door en natuurlijk een aantal gestuurde boringen. De Waard Grondverzet verzorgt in hoofdzaak de grondwerkzaamheden en Verbraeken de boringen en het leggen van de kabels. Deze kabels zelf (3 stuks, van aluminium) worden geleverd door de opdrachtgever, wij trekken deze samen met Verbraeken door de sleuven en de boringen.

Voor dit werk hebben we geïnvesteerd in een nieuwe taludbak speciaal op maat en voorzien van kettingen in verband met de ondergrond. Daarnaast is er een inrij container t.b.v. het Dolomiet aangeschaft en een nieuwe snelverkeer schaftkeet. De kabels worden in dolomiet gelegd, waarbij het belangrijk is dat er geen vermenging ontstaat. De dolomiet zorgt voor een goede warmteafdracht. Naar verwachting is dit werk medio 2022 gereed. 

Dit project delen:

Opdrachtgever(s)

Locatie

Andere projecten

De Foarútgong, Wetterskip Fryslân, FR

Oktober 2021 - December 2021

Hier werken wij aan het verbreden van watergangen over een lengte van 18,5 km.

Ontwikkeling Blitsaerd, Leeuwarden FR

Januari 2021 - Juni 2021

Aanleg van de nieuwe woonwijk Blitsaerd in Leeuwarden.

Uitbreiding N34, Emmen DR

Augustus 2020 - Juni 2021

Het uitbreiden van de rijbanen van de N34 tussen Emmen en Coevorden.

De Waard maakt gebruik van cookies

De Waard maakt gebruik van cookies